Harmonogram spotkań z rodzicami. Zapraszamy do zapoznania się z terminami oraz formą spotkań.

Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia do obowiązkowych zajęć edukacyjnych  uczniowie szkoły podstawowej otrzymają
bezpłatnie we wrześniu. 

Harmonogram działań Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania się z wydarzeniami.

Regulamin uczniowski Diecezjalnej Szkoły Podstawowej w Nysie (wyciąg ze statutu szkoły). Zaopiniowano pozytywnie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 30 sierpnia 2017 r.

Zobacz kiedy są przerwy, a kiedy zajęcia lekcyjne w naszej szkole.

Harmonogram pracy pedagogicznej biblioteki. Zapoznaj sie z wydarzeniami, które organizuje nasza szkolna biblioteka.

Regulamin szkolny Diecezjalnego Licuem Humanistycznego w Nysie (aktualizacja – sierpień 2017 r.). Zapoznaj się z prawami i obowiązkami uczniów naszej szkoły.

Szkoła osiąga wysoką jakość kształcenia w oparciu o nowoczesną bazę dydaktyczną i efektywne metody nauczania. Szkoła stwarza warunki indywidualnego toku kształcenia dla wybitnie uzdolnionych uczniów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć pozalekcyjnych.pdf

Wykaz pracowników zatrudnionych w Diecezjalnej Szkole Podstawowej i Liceum Humanistycznym w Nysie w roku szkolnym 2018/2019

Regulamin szkolny Diecezjalnego Gimnazjum w Nysie (aktualizacja – sierpień 2017 r.). Zapoznaj się z prawami i obowiązkami uczniów.

Jesteśmy szkołą stwarzającą uczniom warunki do pełnego rozwoju i przygotowującą ich do dorosłego życia.