Wykaz pracowników zatrudnionych w Diecezjalnej Szkole Podstawowej i Liceum Humanistycznym w Nysie w roku szkolnym 2018/2019

LP.nauczany przedmiotnazwisko i imię
1. język angielski Kilarska Magdalena
    Zaremba Katarzyna
    Gromuł Magdalena
    Stachów Magdalena
    Zmorawska Barbara
    Sienicka-Zuwała Nike
    Zubek Beata
    Zuwała Tomasz
    Piotr Kocierz
2. język hiszpański Zmorawska Barbara
3. język niemiecki Pięch Dariusz
    Wraga Anna
    Zuwała Tomasz
4. matematyka Szejka Anna
    Kamińska Elżbieta
5. edukacja dla bezpieczeństwa Kiełb Jerzy
6. sekretariat, w-ca internatu, pedagog Luchowska Barbara
7. wychowanie do życia w rodzinie Maćków Jolanta
7. historia, wos Karbowska Jolanta
    Majchrzak Mirosław
    Raszka-Niemiec Liliana
8. chemia Mamala Elżbieta
9. biblioteka Mnich Zdzisława
10. fizyka Orzechowska Joanna
11. biologia Ostrowska Małgorzata
  z-ca dyrektora, biologia Oślizło Dorota
12. język polski Pieczarka Sylwia
    Moj Lucyna
    Rogowska Lidia
13. w-ca internatu Rzepska Janina
    Teper Magdalena
14. geografia Salachna Małgorzata
15. katecheta ks. Zarzycki Leszek
    ks. Seń Przemysław
16. dyrektor, katecheta ks. Wolff Henryk
17. wychowanie fizyczne Wrona Adam
    Wrona Agata
18. informatyka Żaczek Janusz
    Krzan Beata
19. podstawy przedsiębiorczości Głowacka Maria
20. wiedza o kulturze Zalewska-Wąsowicz Adriana
21. plastyka, zajęcia techniczne, zaj. artystyczne Jacek Krzemianowski
22. zajęcia techniczne Ewa Lipińska-Krzemianowska
23. muzyka, zajęcia artystyczne Janusz Toczek
24. przyroda Kapera Milena
25. psycholog Łuczak Karolina
26. edukacja wczesnoszkolna Liliana Raszka-Niemiec
27. świetlica Wolak Emilia
    Kapera Milena