Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia do obowiązkowych zajęć edukacyjnych  uuczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej otrzymają
bezpłatnie we wrześniu. Szkolny zestaw podręczników w kl. I szkoły podstawowej rok szkolny 2017/2018

Zobacz zestaw podręczników pdf