PROJEKT EDUKACJI TEATRALNEJ


PROJEKT  EDUKACJI  TEATRALNEJ

w Diecezjalnym Gimnazjum i Liceum Humanistycznym w Nysie


Autorkami i opiekunkami projektu są:  Lidia Rogowska  i  Lucyna Moj

 maski

    Teatr odgrywa ogromną rolę w życiu człowieka – kształtuje jego osobowość, rozwija umiejętność twórczej ekspresji i wpływa na kształtowanie intelektu, zatem edukacja teatralna stała się jedną z ważniejszych form pracy z młodzieżą w naszej szkole.

W ramach projektu realizujemy różnorodne formy działań teatralnych:

– zajęcia w ramach kół artystycznych;

– przygotowanie do konkursów recytatorskich, teatrów jednego aktora, wywiedzionego

ze słowa, poezji śpiewanej;

– warsztaty teatralne;

– spotkania z aktorami i ludźmi teatru;

– projekty plastyczne;

– redagowanie scenariuszy przedstawień teatralnych i monodramów;

– wybór i interpretacja tekstów poetyckich i prozatorskich dla recytatorów;

– grupowe wyjazdy i wyjścia do teatru, również w ramach wycieczek szkolnych.

 

Ale przede wszystkim proponujemy młodzieży comiesięczne, popołudniowe wyjazdy do teatru na spektakle dramatyczne, operowe, musicalowe i lalkowe, które cieszą się wielkim zainteresowaniem od lat, bowiem spotkania z teatrem wpisały się na stałe w harmonogram wydarzeń kulturalnych już od 2005 roku. Dzięki temu kolejne roczniki absolwentów opuszczają naszą szkołę bogatsze o zdobyte doświadczenia teatralne i umiejętność świadomego uczestniczenia w kulturze.

Oferta skierowana jest do wszystkich uczniów, a dobór repertuaru dokonywany jest
z uwzględnieniem możliwości percepcji młodego widza i różnic wiekowych. Wprowadzeniem do spektaklu są rozmowy przeprowadzone na zajęciach kół teatralnych i lekcjach języka polskiego, natomiast bezpośrednio po obejrzeniu spektaklu wspólnie dokonujemy jego interpretacji na forum dyskusyjnym.

Kulturę teatralną propagujemy również za pomocą stałej i wciąż poszerzanej wystawy plakatów obejrzanych spektakli teatralnych (w szkolnej auli i w gabinecie 205).

 

   Nasz projekt opiera się na realizacji celów edukacyjnych, które uznaliśmy za wiodące:

–  kształtowanie  humanistycznego stosunku do ogólnoludzkich wartości oraz związanych

z nimi postaw i przekonań światopoglądowych;

–  uczenie istnienia w kulturze, przede wszystkim w jej wymiarze symbolicznym, tak by

stawała się wewnętrzną i osobistą własnością młodego człowieka;

–  stałe uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych na wszystkich poziomach;

–  integrowanie różnych doświadczeń kulturowych;

–  wzbudzanie wrażliwości estetycznej i motywacji do odbioru dzieł teatralnych i innych

tekstów kultury, a przez nie rozumienie człowieka i świata;

–  kształcenie zdolności rozróżniania i interpretowania faktów i zjawisk;

–  rozwijanie zdolności wydawania sądów i opinii;

–  zainteresowanie uczniów językiem teatru jako składnikiem dziedzictwa kulturowego.

 

SPEKTAKLE TEATRALNE,

W KTÓRYCH UCZESTNICZYLIŚMY W OSTATNICH DWÓCH LATACH,

czyli w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016

 

 

„Prometeusz”                                   w Centrum Kultury „Impart” we Wrocławiu

„Tajemniczy ogród”                         w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu

„Smycz”                                              w Teatrze Polskim we Wrocławiu

„Mistrz i Małgorzata”                     w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu

„Hair”                                                  w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu

„Sprawa Dantona”                          w Teatrze Polskim we Wrocławiu

„Dziady” część I,II i IV                      w Teatrze Polskim we Wrocławiu

„Burza”                                               w Teatrze Polskim we Wrocławiu

„Mayday”                                           w Teatrze Polskim we Wrocławiu

„Podróż zimowa”                              w Teatrze Polskim we Wrocławiu

„Maskarada”                                     w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie

„Umwuka”                                          w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu

„Mamma Mia!”                                 w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie  

„Trzej muszkieterowie”                    w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu

„Dziadów część III”                            w Teatrze Polskim we Wrocławiu

„Alicja po drugiej stronie lustra”   w Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu

„ Y ”                                                      w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu

„Rodzina Addamsów”                      w Teatrze Muzycznym w Gliwicach

„Silesia, Silentia”                               w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu

 

 A  wcześniejsze  spektakle,  o  których  warto  wspomnieć?  Jest  ich  dużo i  choć  większość
z  nich  została  zdjęta z afisza (czego bardzo żałujemy!),  niektóre  tytuły  warto  przywołać.

 

Wyjątkowe musicale:

 „Upiór w operze”,  „Koty”,  „Taniec wampirów”,   „Nędznicy”,  „Deszczowa piosenka”  w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie

„Romeo i Julia”  w Teatrze Muzycznym Studio Buffo w Warszawie;

„Opera za trzy grosze”, „A Chorus line”, „Operetka” w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu,

Niezwykłe  przedstawienia:

„Iwona, księżniczka Burgunda”,  „Nie płacz, Anno” , „Morrison/śmiercisyn”
w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu

„Matka Joanna od Aniołów”  w Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu

Widowiska baletowe i opera:

„Jezioro łabędzie”, „Dziadek do orzechów”, „Halka”

Komentowanie jest wyłączone