PROJEKT ERASMUS+ STRONG BODY – HEALTHY LIFE

01.09.2014 – 30.06.2016

Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie jest partnerem projektu Strong Body – Healthy Life. Pozostałe szkoły uczestniczące to: LO Kanuni Anatolian, Ardesen, Turcja (koordynator projektu); Zespół Szkół FEG, Iasi, Rumunia; LO im. Św. Cyryla i Metodego, Wielingrad, Bułgaria.

Pierwsze spotkanie w ramach projektu miało miejsce w Turcji, gdzie w grudniu 2014 spotkali się nauczyciele szkół partnerskich, aby szczegółowo zaplanować i omówić poszczególne etapy projektu.

Naszą szkołę reprezentowali panie Magdalena Gromuł i Barbara Zmorawska oraz pan Dariusz Pięch. Wyjazd ten był niezwykle owocny nie tylko w zakresie pracy nad projektem. Zwiedziliśmy kilka ciekawych miejsc (jak Rize czy Stambuł), a także mieliśmy okazję obcować z jakże egzotyczną dla nas kulturą Turcji.

Komentowanie jest wyłączone