Wybory Samorządu Uczniowskiego.

Dwudziestego piątego września odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego naszych szkół-Diecezjalnej Szkoły Podstawowej oraz Liceum Humanistycznego. Swój głos mogli oddać uczniowie, a także nauczyciele i pracownicy szkoły. Ogólna frekwencja udziału w wyborach wynosiła 91% w szkole podstawowej i 86% w liceum. W wyniku tajnego głosowania do zarządu SU liceum weszli Jan Gorczyński, Żaneta Getter oraz Patrycja Giermazińska. Reprezentantami uczniów „podstawówki” zostali Marcin Smykała, Adam Kalisz i Jakub Wilman. Podczas Święta Samorządu 2-go października pożegnano zeszłoroczny samorząd i podziękowano za ich pracę, nagradzając książkami i piórami. Wręczono również symboliczne klucze do szkoły nowym przedstawicielom młodzieży z życzeniami pomyślnej pracy. Święto tradycyjnie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.