W czwartek 21 września klasy I liceum wraz z wychowawcami były na pierwszej wycieczce integracyjnej.

Celem wyprawy była Góra Św. Anny, gdzie walory przyrodnicze i kulturowe splatają się w jedno, tworząc piękny i niepowtarzalny krajobraz. Wędrując po Górze Św. Anny zgłębialiśmy wiarę – wizyta w Bazylice św. Anny, Grocie Lurdzkiej i spotkanie z zakonnikiem; uczyliśmy się ojczystej historii – wizyta w Muzeum Czynu Powstańczego oraz poznawaliśmy rodzimą przyrodę – spacer po parku krajobrazowym i geoparku wyróżniającym się zróżnicowaną budową geologiczną.