Szczęść Boże!
Wakacje zbliżają się do końca!
Mamy nadzieję, że był to czas wypoczynku i radości,
ale mamy również nadzieję, że już tęsknisz za szkołą!

Z wielką radością zapraszamy Ciebie wraz z Rodzicami na uroczystość

Inauguracji Roku Szkolnego 2018/2019
03 września 2018 r. o godz. 16.00

w kościele św. Piotra i Pawła
w Nysie przy ul. Brackiej.

Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą,
a następnie odbędą się w szkole
spotkania uczniów z wychowawcami klas.

Uczniów klasy I Diecezjalnej Szkoły Podstawowej w Nysie wraz z Rodzicami zapraszamy na spotkanie w Wychowawczynią o godz. 15.00 do sali A215 w budynku szkoły.

Dyrekcja Szkoły
i Grono Pedagogiczne