Dla upamiętnienia 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
14 listopada 2019 roku cała społeczność naszych szkół uczestniczyła w montażach słowno-muzycznych, w których wiadomości historyczne przeplatane były wierszami polskich poetów, nawiązującymi do przeszłości, a także do dnia dzisiejszego.
Uczniowie szkoły podstawowej obejrzeli piękny program przygotowany przez koleżanki i kolegów z klas VIII i III pod opieką wychowawczyń: pani Katarzyny Zaremby oraz pani Liliany Raszki-Niemiec.
Licealiści uczestniczyli we wzruszającym programie przygotowanym przez uczniów grupy historycznej pod opieką pana Mirosława Majchrzaka. Program oparty był na przepięknych tekstach C. K. Norwida. Od strony muzycznej nad programem opiekę sprawował pan Janusz Toczek.
Serdecznie dziękujemy, za te piękne chwile, które dostarczyły nam wielu wzruszeń!

z5z7z6z1z4z2z3