Wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych na  poziomie podstawowym. ZDAWALNOŚĆ W SZKOLE – 100%

 

podstawowym 2017

 

Wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym

 

poziomie rozszerzonym 2017