Autor i organizator projektu: nauczyciel języka niemieckiego Dariusz Pięch.

Szkoła Partnerska w Niemczech – St. Antonius Gymnasium Lüdinghausen http://www.antonius-gymnasium.de/

1

 

Wyjazdy i spotkania młodzieży odbywają się regularnie we wrześniu.

Szkoła partnerska w Niemczech – Gymnasium Nackenheim http://w.gymnasium-nackenheim.de/

4

 

Wyjazdy i spotkania młodzieży odbywają się regularnie w kwietniu.

Lüdinghausen

Nasza szkoła od 12 lat prowadzi współpracę z Gimnazjum św. Antoniego w Lüdinghausen. Na początku uczniowie szkół z opiekunami każdego roku składali sobie wzajemne wizyty. Od kilku lat wizyty są naprzemienne; jednego roku goście przyjeżdżają do nas, następnego – my jedziemy do nich. Uczniowie goszczeni są zawsze w domach kolegów i koleżanek, a nauczyciele – w rodzinach nauczycieli niemieckich. Atmosfera jest rodzinna. W rozmowach podczas pobytów w Niemczech słychać nawet bardzo ciepłe określenia „moja mama” czy „mój tata” w odniesieniu do rodziców goszczących kolegów. Jest to dowodem dobrych relacji między gośćmi i gospodarzami. Celem tej wymiany jest bowiem nawiązywanie przyjaźni i dobrych stosunków sąsiedzkich.

Lüdinghausen jest położone w Nadrenii Północnej – Westfalii. Podczas kilkudniowego pobytu w tym urokliwym miejscu uczniowie zwiedzają samo miasteczko, jak i inne okoliczne ciekawe miejsca, jak np. Kolonia i Bonn. Kiedy zaś my przyjmujemy Niemców u siebie, również chcemy im pokazać piękno naszego kraju, a zwłaszcza najbliższej okolicy. Zwiedzamy więc np. Wrocław i Kraków, a także każdorazowo udajemy się do Oświęcimia. Nasi Niemieccy partnerzy podkreślają, że jest to dla nas wszystkich bardzo ważne, aby razem przejść tę trudną lekcję historii, po to, aby w przyszłości uniknąć błędów popełnionych przez naszych przodków.

3

Nackenheim

W dniach 22-25 marca uczniowie Diecezjalnego Gimnazjum oraz Diecezjalnego Liceum Humanistycznego w Nysie gościli grupę młodzieży z Gimnazjum Nackenheim, położonego niedaleko Mainz, w Niemczech. Grupa uczniów z Niemiec liczyła 16 osób pod opieką Kathariny Kaiser, nauczycielki historii i języka francuskiego oraz Franka Zineckera, nauczyciela historii i etyki. Polskimi uczniami opiekowali się Dariusz Pięch, nauczyciel języka niemieckiego i główny organizator wizyty oraz Mirosław Majchrzak, nauczyciel historii. Wizyta odbyła się w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, która zapewniła środki finansowe na realizację spotkania.

W czasie wizyty odbyły się dwa wspólne wyjazdy. Najpierw grupa udała się do Oświęcimia, gdzie razem z przewodnikiem zwiedziła pozostałości niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Następnie odbyła się wycieczka do Wrocławia. Niemiecka grupa odwiedziła także Burmistrza Nysy, Kordiana Kolbiarza, nyskie muzeum, gdzie odbywała się wystawa Nysa w latach 1945-1955 i przeszła Szlakiem Eichendorffa.

2