Teatr odgrywa ogromną rolę w życiu człowieka – kształtuje jego osobowość, rozwija umiejętność twórczej ekspresji i wpływa na kształtowanie intelektu, zatem edukacja teatralna stała się jedną z ważniejszych form pracy z młodzieżą w naszej szkole.

 

Autorkami i opiekunkami projektu są: Lidia Rogowska i Lucyna Moj.

Teatr odgrywa ogromną rolę w życiu człowieka – kształtuje jego osobowość, rozwija umiejętność twórczej ekspresji i wpływa na kształtowanie intelektu, zatem edukacja teatralna stała się jedną z ważniejszych form pracy z młodzieżą w naszej szkole.

W ramach projektu realizujemy różnorodne formy działań teatralnych:

– zajęcia w ramach kół artystycznych;

– przygotowanie do konkursów recytatorskich, teatrów jednego aktora, wywiedzionego

ze słowa, poezji śpiewanej;

– warsztaty teatralne;

– spotkania z aktorami i ludźmi teatru;

– projekty plastyczne;

– redagowanie scenariuszy przedstawień teatralnych i monodramów;

– wybór i interpretacja tekstów poetyckich i prozatorskich dla recytatorów;

– grupowe wyjazdy i wyjścia do teatru, również w ramach wycieczek szkolnych.

Ale przede wszystkim proponujemy młodzieży comiesięczne, popołudniowe wyjazdy do teatru na spektakle dramatyczne, operowe, musicalowe i lalkowe, które cieszą się wielkim zainteresowaniem od lat, bowiem spotkania z teatrem wpisały się na stałe w harmonogram wydarzeń kulturalnych już od 2005 roku. Dzięki temu kolejne roczniki absolwentów opuszczają naszą szkołę bogatsze o zdobyte doświadczenia teatralne i umiejętność świadomego uczestniczenia w kulturze.

Oferta skierowana jest do wszystkich uczniów, a dobór repertuaru dokonywany jest z uwzględnieniem możliwości percepcji młodego widza i różnic wiekowych. Wprowadzeniem do spektaklu są rozmowy przeprowadzone na zajęciach kół teatralnych i lekcjach języka polskiego, natomiast bezpośrednio po obejrzeniu spektaklu wspólnie dokonujemy jego interpretacji na forum dyskusyjnym.

Kulturę teatralną propagujemy również za pomocą stałej i wciąż poszerzanej wystawy plakatów obejrzanych spektakli teatralnych (w szkolnej auli i w gabinecie 205).

Nasz projekt opiera się na realizacji celów edukacyjnych, które uznaliśmy za wiodące:

– kształtowanie humanistycznego stosunku do ogólnoludzkich wartości oraz związanych

z nimi postaw i przekonań światopoglądowych;

– uczenie istnienia w kulturze, przede wszystkim w jej wymiarze symbolicznym, tak by

stawała się wewnętrzną i osobistą własnością młodego człowieka;

– stałe uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych na wszystkich poziomach;

– integrowanie różnych doświadczeń kulturowych;

– wzbudzanie wrażliwości estetycznej i motywacji do odbioru dzieł teatralnych i innych

tekstów kultury, a przez nie rozumienie człowieka i świata;

– kształcenie zdolności rozróżniania i interpretowania faktów i zjawisk;

– rozwijanie zdolności wydawania sądów i opinii;

– zainteresowanie uczniów językiem teatru jako składnikiem dziedzictwa kulturowego.

SPEKTAKLE TEATRALNE, W KTÓRYCH UCZESTNICZYLIŚMY W OSTATNICH DWÓCH LATACH, czyli w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016

 „Prometeusz” w Centrum Kultury „Impart” we Wrocławiu

„Tajemniczy ogród” w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu

„Smycz” w Teatrze Polskim we Wrocławiu

„Mistrz i Małgorzata” w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu

„Hair” w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu

„Sprawa Dantona” w Teatrze Polskim we Wrocławiu

„Dziady” część I,II i IV w Teatrze Polskim we Wrocławiu

„Burza” w Teatrze Polskim we Wrocławiu

„Mayday” w Teatrze Polskim we Wrocławiu

„Podróż zimowa” w Teatrze Polskim we Wrocławiu

„Maskarada” w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie

„Umwuka” w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu

„Mamma Mia!” w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie

„Trzej muszkieterowie” w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu

„Dziadów część III” w Teatrze Polskim we Wrocławiu

„Alicja po drugiej stronie lustra” w Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu

„ Y ” w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu

„Rodzina Addamsów” w Teatrze Muzycznym w Gliwicach

„Silesia, Silentia” w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu

A wcześniejsze spektakle, o których warto wspomnieć? Jest ich dużo i choć większość z nich została zdjęta z afisza (czego bardzo żałujemy!), niektóre tytuły warto przywołać.

Wyjątkowe musicale:

„Upiór w operze”, „Koty”, „Taniec wampirów”, „Nędznicy”, „Deszczowa piosenka” w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie;

„Romeo i Julia” w Teatrze Muzycznym Studio Buffo w Warszawie;

„Opera za trzy grosze”, „A Chorus line”, „Operetka” w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu,

Niezwykłe przedstawienia:

„Iwona, księżniczka Burgunda”, „Nie płacz, Anno” , „Morrison/śmiercisyn” w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu

„Matka Joanna od Aniołów” w Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu

Widowiska baletowe i opera:

„Jezioro łabędzie”, „Dziadek do orzechów”, „Halka”