Diecezjalne Liceum Humanistyczne zostało Liderem Województwa Opolskiego Rankingu IT-Szkoła NASK oceniającego pracę uczniów w ubiegłym 2018/2019 roku szkolnym.

 

Do programu przystąpiło ponad 40 uczniów z Liceum Humanistycznego, którzy stali się słuchaczami IT Szkoły i zaliczyli odpowiednią liczbę kursów e-learningowych.

Diecezjalne Liceum Humanistyczne zostało zgłoszone do udziału w projekcie IT-Szkoła w roku szkolnym 2017/2018. W projekcie uczestniczy ponad 600 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Uczelnią wyższą odpowiedzialną za przygotowanie i realizację programu jest Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki a przedsięwzięciu patronuje NASK – państwowy instytut badawczy: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. W przygotowaniu materiałów do kursów i wykładów Programu IT Szkoła uczestniczyli czołowi polscy wykładowcy informatyki z najlepszych polskich i zagranicznych ośrodków akademickich.

Internetowy projekt IT-Szkola adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką ICT. To otwarty program 3 letnich studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Zakres kursów IT Szkoła jest skorelowany z aktualną podstawą programową przedmiotu informatyka w liceum ogólnokształcącym oraz z podstawą programową dla zawodu technik informatyk i dlatego stanowi dla nauczycieli informatyki dodatkowe narzędzie wzbogacające proces kształcenia w każdej szkole ponadgimnazjalnej, zarówno w formie samokształcenia w systemie pozaklasowym, jak również w formie wsparcia tradycyjnych zajęć lekcyjnych prowadzonych w systemie klasowym.

Celem Programu IT Szkoła jest między innymi:

  • podwyższenie kompetencji ICT uczniów szkół ponadgimnazjalnych i innych zainteresowanych osób, niezbędnych do dalszego kształcenia się na studiach wyższych, do podjęcia zatrudnienia lub dla potrzeb samokształcenia
  • stworzenie możliwości rozwijania zainteresowań naukowych w tym zakresie uczniom i innym uczestnikom Programu, uzdolnionym informatycznie
  • wyłonienie poprzez prowadzony w projekcie ranking online, najbardziej aktywnych w działaniach na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego polskich szkół ponadgimnazjalnych
  • Czas realizacji projektu: od 1 X 2017 do - nadal
  • Szkolny koordynator projektu: Beata Krzan
  • Oficjalna witryna projektu: undefinedit szkola1920