Harmonogram spotkań z rodzicami. Zapraszamy do zapoznania się z terminami oraz formą spotkań.

Zobacz kiedy są przerwy, a kiedy zajęcia lekcyjne w naszej szkole.

Harmonogram pracy pedagogicznej biblioteki. Zapoznaj sie z wydarzeniami, które organizuje nasza szkolna biblioteka.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć pozalekcyjnych.pdf

Szkoła osiąga wysoką jakość kształcenia w oparciu o nowoczesną bazę dydaktyczną i efektywne metody nauczania. Szkoła stwarza warunki indywidualnego toku kształcenia dla wybitnie uzdolnionych uczniów.