Jesteśmy szkołą stwarzającą uczniom warunki do pełnego rozwoju i przygotowującą ich do dorosłego życia.

ks henryk

Nasz absolwent:

– kieruje się w swoim życiu wartościami chrześcijańskimi,

– jest odpowiedzialnym obywatelem swojej ojczyzny,

– jest samokrytyczny, odpowiedzialny za swoje życie i rozwój, ukierunkowany na samodoskonalenie się,

– jest otwarty, szanuje drugiego człowieka, jest wrażliwy na potrzeby innych i gotowy do bezinteresownej pomocy,

– reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej,

– podejmuje dalsze kształcenie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami,

– dba o kulturę języka ojczystego,

– swobodnie posługuje się dwoma językami obcymi,

– korzysta umiejętnie z różnych źródeł wiedzy w sposób celowy,

– rozumie mechanizmy życia politycznego i gospodarczego,

– jest przygotowany do odbioru różnych form kultury,

– dba o swoje zdrowie i rozwój fizyczny.