Po raz kolejny nasza szkoła uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji "Szkoła do hymnu". W środę 10 listopada, o godz. 11.11 odśpiewaliśmy nasz hymn narodowy w trzech grupach wiekowych.

121314

 

Uczennice klasy IV Małgorzata Bojda, Milena Czarny i Hanna Łuszcz pod opieką p. Emilii Wolak oraz Nadia Gromuł – uczennica klasy VIII, reprezentowały naszą szkołę w Przeglądzie Pieśni Polski Niepodległej. Nadia zajęła III miejsce w kategorii solistów klas IV – VIII szkoły podstawowej.
Serdecznie gratulujemy występu i życzymy kolejnych sukcesów artystycznych.
71089
11
 
Pod opieką pana Mirosława Majchrzaka uczniowie naszych szkół: Julia Oliwa, Aurelia Kowalska i Łukasz Kluczny reprezentowali szkołę podczas obchodów Święta Niepodległości w naszym mieście - Nysie.
4
5
6
 
Młodzież z klasy III U2 oraz fakultet historyczny klas III pod opieką nauczyciela historii p. Mirosława Majchrzaka miała okazję przeżyć niezwykłą wędrówkę po historii Wrocławia – wystawa „Wrocław 1945 – 2016” oraz uczestniczyć w warsztatach z sitodruku.
Przygoda godna polecenia!
123
 

Bardzo się cieszymy i serdecznie dziękujemy za nominowanie naszej szkoły - Diecezjalnej Szkoły Podstawowej i Diecezjalnego Liceum Humanistycznego w Nysie do plebiscytu organizowanego przez Nową Trybuję Opolską do tytułu SZKOŁA ROKU 2021

nominacja

Również nasi nauczyciele:
Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie
Dorota Oślizło
Diecezjalna Szkoła Podstawowa w Nysie
Elżbieta Mamala
Joanna Orzechowska
Małgorzata Salachna
Jerzy Kiełb
Diecezjalna Szkoła Podstawowa w Nysie - klasy I – III
Emilia Wolak
Ewa Biernat
zostali nominowani do tytułu NAUCZYCIEL ROKU 2021
Jesteśmy wdzięczni za dostrzeżenie pracy, zaangażowania oraz pasji z jaką pracują nasi nauczyciele tworząc niepowtarzalną atmosferę i klimat naszej szkoły, dbającej o wysokie wyniki nauczania a jednocześnie skoncentrowanej na konkretnym, młodym człowieku!
ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIA

Klasy I i II U w dniach od 20 do 22 czerwca odpoczywały od szkoły i bawiły się na wycieczce. Pogoda dopisała średnio, ale na szczęście udało się zobaczyć kilka obiektów.

Młodzież pod opieką wychowawczyń p. Joanny Orzechowskiej oraz p. Magdaleny Gromuł miała okazję zwiedzić wodospad Szklarki, hutę szkła „Julia”, świątynię Wang, w ekstremalnych warunkach pogodowych zdobyć Śnieżkę, oraz zrelaksować się w AquaParku Tropicana w hotelu Gołębiewski.
To był ciekawy czas wzajemnego poznawania się i integracji.

17246510311

Procedury opracowane zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego
i Ministerstwa Edukacji i Nauki są załącznikiem do zarządzenia dyrektora szkoły z dnia 27.08.2021r.

określającym zasady funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

1. Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonymwejściem (jednym z czterech), zgodnie z zaleceniami.O godz. 8.10 wejścia od strony ul. św. Piotra zostaną zamknięte. Uczniowie rozpoczynający zajęcia od późniejszej godziny wchodzą do szkoły od podwórza.
2. Po wejściu do budynku szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce wodą z mydłem lub użyć środka do dezynfekcji rąk.
3. Na terenie szkoły w czasie trwania zajęć mogą przebywać jedynie uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi.
4. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi wchodzą do szkoły w maseczkach. Uczniowie mają obowiązek noszenia maseczek we wspólnych przestrzeniach szkoły w czasie przerw: korytarze, biblioteka szkolna. Po zajęciu miejsca w klasie maseczkę można zdjąć i odpowiednio zabezpieczyć.Wychowawcy klas w porozumieniu z rodzicami mogą zadecydować o zakupie zapasowych maseczek jednorazowego użytku na potrzeby klasy. Zużyte maseczki można wyrzucać tylko do wyznaczonych pojemników w szkole.
5. Uczniowie nie zmieniają miejsc w klasie i siedzą w ławce zawsze z tą samą osobą. W miarę możliwości i w czasie zajęć w mniejszych grupach (grupy językowe,fakultatywnei inne) zajmują osobne miejsca przy stolikach.
6. Uczniowie korzystają jedynie z własnych przyborów i podręczników, przynoszą też własne materiały dodatkowe, np. karty wzorów matematycznych i chemicznych (dostępne do wydrukowania na stronie CKE) oraz atlasy.
7. Za zgodą nauczyciela i tylko w celach edukacyjnych mogą korzystać z własnych telefonów komórkowych.
8. W każdym pomieszczeniu znajduje się płyn do dezynfekcji, z którego można skorzystać dodatkowo przed lekcją. W salach wyposażonych w umywalki dostępne jest również mydło.
9. Uczniowie odpowiadają z miejsca, na którym siedzą. Jeżeli podchodzą do tablicy lub do nauczyciela, zakładają maseczkę. W takiej sytuacji nauczyciel jest również zobowiązany do założenia maseczki.
10. Nauczyciel przed rozdaniem uczniom przygotowanych materiałów (kart pracy, sprawdzianów itp.) dezynfekuje ręce lub zakłada rękawiczki. Tę czynność powtarza, gdy odbiera je od uczniów.
11. Uczniowie korzystający z kredy, mazaków i przyrządów koniecznych do wykonania zadań na tablicy przed ich użyciem dezynfekują ręce lub trzymają je przez chusteczkę jednorazową.
12. Po opuszczeniu sali przez uczniów, jest ona wietrzona, a dyżurny przeciera płynem dezynfekującym blaty ławek. Wychowawcy wyznaczają dyżurnych, którzy spełniać będą swoje zadania w określonej sali lub na wskazanych zajęciach nie częściej niż raz dziennie.Przydział obowiązków odnotowany zostanie w dzienniku lekcyjnym.
13. Wejście uczniów kolejnej klasy do sali lekcyjnej następuje po zdezynfekowaniu ławek i opuszczeniu jej przez dyżurnego.
14. Na korytarzach szkolnych w czasie przerw obowiązuje ruch prawostronny i przemieszczanie się najbliższą klatką schodową.
15. Pierwszeństwo w drzwiach mają osoby wychodzące z sali lekcyjnej lub budynku.
16. Wychodzenie poza obręb budynku i podwórza jest dopuszczalne jedynie dla uczniów liceum na długiej przerwie i w uzasadnionych przypadkach.Po powrocie uczeń zobowiązany jest umyć ręce wodą z mydłem.
17. Należy pamiętać o zaopatrzeniu się w śniadanie i napoje, ponieważ na terenie szkoły nie mamożliwości ich zakupić. Nie są również dostępne dystrybutory wody.
18. Podczas przerw posiłki należy spożywać jedynie w klasach lub na otwartej przestrzeni, ponieważ na korytarzach szkolnych obowiązuje noszenie maseczek.

rozpoczęcie roku I III 1

Szanowni Rodzice uczniów naszej szkoły,

w związku z prowadzonymi przez Kuratorium Oświaty w Opolu działaniami informacyjnymi dotyczącymi Narodowego Programu Szczepień oraz informowaniem o wykonywaniu szczepień przeciwko COVID-19 dla uczniów lub szkolnych grup zorganizowanych, przesyłamy link do zaplanowanej na 22.06.2021 r. o godz. 17.00 konferencji online Opolskiego Kuratora Oświaty, z udziałem przedstawicieli Podmiotu leczniczego, adresowanej do RODZICÓW UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (w związku z włączeniem grupy nastolatków w wieku 12+ do programu szczepień) i ponadpodstawowych na temat programu szczepień nastolatków.

link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2I2ODFmMWItZTczOS00ZWZhLWExNjMtOWQ3OGMxYWU1MWVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2215c96fbb-a7d3-4d5f-9f38-67ccbedad6ba%22%2c%22Oid%22%3a%2247a4b337-f8d4-47d8-835c-b90c5d25d58c%22%7d

 

Jednocześnie informujemy, że od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych.

Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą realizowane według ustalonego harmonogramu, który obejmie także działania informacyjne w szkołach i placówkach. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia.

plakat do szczepień

POWRÓT DO SZKOŁY

Podkategorie