Ta piękna uroczystość odbyła się w naszej szkolnej kaplicy z udziałem absolwentów, dyrekcji szkoły, wychowawców oraz rodziców. W czasie nabożeństwa ks. dyrektor Henryk Wolff przypomniał zebranym fragmenty z listu śp. ks. prof. dr. hab. Radosława Chałupniaka z życzeniami by towarzyszyły one naszym młodym absolwentom na różnych, często trudnych ścieżkach dorosłego życia, w które właśnie wkraczają:
„…Nauczyłem się żyć, nauczyłem się wykorzystywać dobrze czas, nauczyłem się, jak kochać i być kochanym, nauczyłem się… NADZIEI, że choć moje życie kiedyś przerwie śmierć, jednak po tej śmierci będzie nowe życie (…) Zawsze coś się znajdzie do zrobienia. Zawsze mogę coś poczytać, czegoś nowego się nauczyć. Zawsze mogę wyjść do ludzi, by z nimi porozmawiać, by ucieszyć się nimi, by dzielić z nimi radości i cierpienia. Jeśli brakuje wiary, życie jest nudne, jeśli jest ta wiara, jeśli troszczę się o tę wiarę, poznaję ją i rozwijam, to nie ma nudy! Trzeba przestać się nudzić i zacząć żyć, bo w niebie będziemy żyć całą pełnią.”
Następnie wychowawcy: p. Małgorzata Salachna i p. Adam Wrona wręczyli absolwentom: Agnieszce Malczyk i Wojciechowi Lupie statuetki Najlepszego Absolwenta Diecezjalnego Liceum Humanistycznego w Nysie 2020.
Były nagrody, upominki, podziękowania, wzruszające słowa rodziców, a na zakończenie tradycyjne już, prezent od szkoły dla każdego absolwenta - papieski krzyżyk, jako pamiątka i drogowskaz.
Wszystkim absolwentom życzymy pięknych wakacji oraz świetnych wyników na świadectwach maturalnych!
POWODZENIA NA DALSZEJ DRODZE ŻYCIA!
27349821