szt2
Tradycyjnie już 1 września, o godz. 16.00 spotkaliśmy się w kościele św. ap. Piotra i Pawła w Nysie, gdzie uroczystą Mszą Świętą pod przewodnictwem Księdza Biskupa Rudolfa Pierskały rozpoczęliśmy Nowy Rok Szkolny. Z wielką uwagą słuchaliśmy słów Księdza Biskupa, który mówił o potrzebie tworzenia relacji międzyludzkich, żywych, szczerych, bezpośrednich. Konieczności budowania autorytetów i bazowaniu na relacji mistrz – uczeń. Naszą uwagę Ksiądz Biskup zwrócił również na znaczenie słów. Jak wielką moc sprawdzą mają wypowiadane przez nas słowa. Troszczmy się więc w tym Nowym Roku Szkolnym o nasze wzajemne relacje i o to, byśmy mogli je budować w murach szkoły, w bezpośrednich kontaktach. By były one oparte na życzliwości, wzajemnej trosce i odpowiedzialności za siebie i innych. Po Mszy świętej uczniowie wraz z wychowawcami udali się do szkoły na krótkie spotkanie informacyjne..
Ten rok szkolny jest inny niż dotychczasowe. Jest w nas wiele niepokoju i niepewności, ale też radości z powrotu do szkoły i nadziei na dobrą przyszłość!
Wszystkim życzy dużo zdrowia, wielu sukcesów i pięknego czasu przeżytego w murach naszej szkoły!
uczniowieksibiskupsztandar