Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 r. zawieszone zostają 
na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i wszystkich klas liceum.
Uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas liceum przechodzą na naukę zdalną.
Nowe zasady funkcjonowania szkoły wejdą w życie od soboty 24 października i będą obowiązywały
do niedzieli 8 listopada br.