W sytuacji wzrostu zakażeń COVID – 19 i trwającego nadal stanu epidemii, w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23.10.2020 r. informujemy o sposobach funkcjonowania szkoły w dniach od 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r.

Nauka w liceum i w klasach IV–VIII szkoły podstawowej od 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r. odbywa się w systemie zdalnym zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

Wszystkie lekcje prowadzone są w formie wideolekcji na platformie Teams i trwają po 35 minut. Uczniowie są zobowiązania do punktualnego zgłaszania się na lekcje i uczestniczenia w lekcjach z włączonymi kamerami i głośnikami.

Zasady pracy w trybie zdalnym określa regulamin pracy zdalnej ustalony przez dyrektora szkoły i radę pedagogiczną, który zostanie opublikowany 26.10.2020 r. w e-dzienniku.

W trybie zdalnym realizowane są również zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej: nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia w ramach indywidualnego programu nauki, zajęcia rozwijające w klasie IV szkoły podstawowej oraz dodatkowe zajęcia w zakresie rozszerzonym z matematyki w klasie II i III liceum.

Nauka w klasach I – III szkoły podstawowej odbywa się w trybie stacjonarnym.

We wszystkich wspólnych przestrzeniach szkoły obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa oraz zachowywanie dystansu.

Przychodzenie osób trzecich do szkoły i przebywanie w wyznaczonych strefach dla Rodzica ograniczone jest do sytuacji koniecznych.

 

 

Nysa, 25.10.2020 r.                                                                                                                              Dyrektor Szkoły