• Just an example
  Nasza szkoła to dobry wybór
  Szkoła osiąga wysoką jakość kształcenia w oparciu o nowoczesną bazę dydaktyczną i efektywne metody nauczania.
 • Rozwijamy pasje uczniów
  Rozwijamy pasje uczniów
  Szkoła nie tylko uczy wiedzy, ale również rozwija pasje uczniów.
 • Second example wow
  Kształtujemy młodzież
  Szkoła stwarza warunki indywidualnego toku kształcenia dla wybitnie uzdolnionych uczniów.

Projekt modernizacji

logotyp 05

 

 

Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane w ramach: VI konkursu Programu Priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme).

Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” 

pn. „Termomodernizacja budynku Szkół Diecezjalnych w Nysie przy ul. Św. Piotra 1A”

realizowanego w ramach wsparcia finansowego

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Więcej informacji...

loading...

University template WCAG 2.0

 

Jesteśmy szkołą stwarzającą uczniom warunki do pełnego rozwoju i przygotowującą ich do dorosłego życia. Szkoła osiąga wysoką jakość kształcenia w oparciu o nowoczesną bazę dydaktyczną i efektywne metody nauczania. Szkoła stwarza warunki indywidualnego toku kształcenia dla wybitnie uzdolnionych uczniów.

+48 77 435 22 47
szkoladiec@opole.opoka.org.pl
ul. św. Piotra 1a, 48-300 Nysa

Back to top