„Człowiek żyje tyle razy, ile zna języków” J.W.Goethe

 

JĘZYKI OBCE W DIECEZJALNYM LICEUM HUMANISTYCZNYM 

I W DIECEZJALNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W NYSIE

 

Znajomość języków obcych jest w dzisiejszych czasach bardzo ważnym elementem wykształcenia niezależnie od zawodu czy specjalizacji. Dlatego nasze szkoły dużą wagę przywiązują do organizacji zajęć w taki sposób,  aby uczniowie optymalnie rozwijali swoje kompetencje językowe w zakresie dwóch języków obcych.

Językiem obcym wiodącym jest u nas język angielski, którego nauczamy w wymiarze 4 godzin tygodniowo przez cały cykl edukacyjny w  szkole podstawowej i  w liceum. 

Nauczanie drugiego języka obcego niemieckiego lub hiszpańskiego wprowadzamy w klasie IV szkoły podstawowej. Drugi język obcy nauczany jest  w wymiarze  2 godzin  tygodniowo przez cały cykl edukacyjny. 

Uczymy  języków obcych  w małych grupach,  maksymalnie 12- osobowych,  do których  uczniowie kwalifikowani są zgodnie z poziomem umiejętności językowych    

Nauczyciele uczący w naszej szkole posiadają wysokie kwalifikacje i stale się dokształcają. Starannie dobierają materiały z szerokiej oferty dostępnej na rynku. Pracują różnorodnymi metodami, aby urozmaicić zajęcia i zmotywować uczniów do nauki. Nie tylko przygotowują ich do egzaminów, lecz również podkreślają znaczenie języka jako narzędzia, którym można i należy posługiwać się w praktyce. Pomagają uczniom odczuć radość i dumę z osiąganych sukcesów – czy to małych, czy dużych. Wielkim sukcesem może być poczucie, że umiem porozumieć się w obcym języku i wysiłek włożony w moją pracę przynosi efekty. 

W naszych szkołach młodzież i dzieci uczą się nie tylko tradycyjnymi metodami czyli przy pomocy podręcznika i zeszytu. Uczymy się również poprzez:

- pomoce audiowizualne

- oryginalne źródła

- wyjazdy na wymiany (zwł. do Niemiec)

- uczestniczenie w warsztatach i konferencjach prowadzonych przez cudzoziemców

- uczestniczenie w zajęciach szkolnych z udziałem zaproszonych gości z różnych krajów

- konwersacje z dziećmi ze szkół zagranicznych przez Skype

- projekty wykonywane w grupach

- odgrywanie ról

- przygotowywanie przedstawień teatralnych

- śpiewanie i recytację

- korespondowanie z dziećmi i młodzieżą z innych szkół, zwłaszcza zagranicznych

- przygotowywanie filmów w języku obcym i wymiana filmów z inną szkołą zagraniczną

- projekty plastyczne

- organizowanie kafejek

- zajęcia metodą Total Physical Response (zwłaszcza w przypadku najmłodszych)

- różnorodne zabawy (np. w sklep, restaurację, urząd pocztowy…)

- samodzielne przygotowywanie gier językowych, a także korzystanie z gotowych gier

- tłumaczenie tekstów na język polski i język obcy

- zajęcia związane z kulturą danego obszaru językowego (literaturą, muzyką, tańcem, geografią, religią itd.)

- różnorodne inicjatywy związane z obchodami Szkolnych Dni Języków Obcych, które mają miejsce wiosną każdego roku.

Zapraszamy do wspólnego przeżycia tej niesamowitej przygody, jaką jest nauka języków obcych.

 

See you soon!

Bis bald!

¡Hasta pronto!