Religia - ks. Seń Przemysław, ks.Wolff Henryk, ks. Zarzycki Leszek

Język polski - Pieczarka Sywia, Rogowska Lidia

Język angielski - Głasek Dominika, Korzekwa Janina, Sienicka – Zuwała Nike, Zaremba Katarzyna, Stachów Magdalena

Język niemiecki - Pięch Dariusz, Wraga Anna, Zuwała Tomasz

Język hiszpański - Zmorawska Barbara

Muzyka - Wojdyła Tomasz

Historia - Dutka Agnieszka, Majchrzak Mirosław

Wiedza i społeczeństwo - Dutka Agnieszka, Majchrzak Mirosław

Wiedza o kulturze - Zalewska-Wąsowicz Adrianna

Podstawy przedsiębiorczości - Zielińska Halina

Przyroda - Orzechowska Joanna, Salachna Małgorzata

Geografia - Salachna Małgorzata

Biologia - Ostrowska Małgorzata, Oślizło Dorota

Chemia - Mamala Elżbieta

Fizyka - Orzechowska Joanna

Matematyka - Kamińska Elżbieta, Szejka Anna

Informatyka - Herman Leszek, Krzan Beata

Wychowanie fizyczne - Wrona Adam, Wrona Agata

Edukacja dla bezpieczeństwa - Kiełb Jerzy

Wychowanie do życia w rodzinie - Maćków Jolanta

Doradztwo zawodowe - Taramina Joanna

Pedagog - Luchowska Barbara 

Nauczyciel biblotekarz -  Mnich Zdzisława

Wychowawca internatu - Piekorz Marta, Teper Magdalena