Dyrektor - ksiądz Wolff Henryk 

Zastępca dyrektora - Salachna Małgorzata  

Religia - ks.Wolff Henryk, Jakiwczuk Jolanta , Kowalik Krzysztof 

Język polski - Pieczarka Sywia, Rogowska Lidia

Język angielski - Drabarek Kamila, Gromuł Magdalena, Ignaczuk Katarzyna, Korzekwa Janina, Stachów Magdalena,  Zaremba Katarzyna 

Język niemiecki - Pięch Dariusz, Wraga Anna, Zuwała Tomasz

Język hiszpański - Soriano Ezequiel 

Muzyka - Kozubek - Trela Bronisława

Historia - Majchrzak Mirosław

Wiedza i społeczeństwo - Dutka Agnieszka, Majchrzak Mirosław

Podstawy przedsiębiorczości - Zielińska Halina

Geografia - Salachna Małgorzata

Biologia - Ostrowska Małgorzata, Oślizło Dorota

Chemia - Mamala Elżbieta

Fizyka - Orzechowska Joanna

Matematyka - Kamińska Elżbieta, Szewczyk Mariola

Informatyka - Herman Leszek, Krzan Beata

Wychowanie fizyczne - Wrona Adam, Wrona Agata

Edukacja dla bezpieczeństwa - Kiełb Jerzy

Wychowanie do życia w rodzinie - Maćków Jolanta

Doradztwo zawodowe - Taramina Joanna 

Pedagog - Luchowska Barbara 

Nauczyciel biblotekarz -  Mnich Zdzisława

Wychowawca internatu - Jarząbek Magdalena, Teper Magdalena