• Dyrektor - ks. Artur Juzwa
 • Zastępca dyrektora - Barbara Luchowska   
 • Edukacja wczesnoszkolna - Ewa Biernat, Milena Kapera, Emilia Wolak
 • Nauczyciel świetlicy - Anna Włoszczyńska 
 • Religia - ks. Tomasz Gruca
 • Język polski - Lucyna Moj 
 • Język angielski - Kamila Drabarek, Magdalena Stachów,  Beata Zubek, Katrzyna Ignaczuk
 • Język niemiecki - Dariusz Pięch
 • Język hiszpański - Juan Francisco Alvarez Fajardo
 • Muzyka - Agnieszka Dutka
 • Plastyka - Emilia Wolak
 • Historia -  Agnieszka Dutka
 • Wiedza i społeczeństwo - Agnieszka Dutka
 • Geografia - Małgorzata Salachna
 • Biologia -  Małgorzata Ostrowska
 • Chemia - Elżbieta Mamala
 • Fizyka -  Joanna Orzechowska
 • Matematyka - Małgorzata Krzemienicka – Duraj
 • Informatyka - Janusz Żaczek
 • Technika -  Ewa Biernat
 • Wychowanie fizyczne - Agata Wrona, Adam Wrona
 • Edukacja dla bezpieczeństwa -  Katarzyna Pierzchała
 • Wychowanie do życia w rodzinie - Agnieszka Dutka
 • Doradztwo zawodowe - Joanna Taramina
 • Nauczyciel bibliotekarz - Wioletta Kowalik
 • Nauczyciel wspomagający - Danuta Iwanicka
 • Pedagog specjalny - Anna Włoszczyńska, Maria Serafin, 
 • Pedagog - Barbara Luchowska
 • Psycholog - Joanna Łysiak