Procedury opracowane zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego
i Ministerstwa Edukacji i Nauki są załącznikiem do zarządzenia dyrektora szkoły z dnia 27.08.2021r.

określającym zasady funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

1. Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonymwejściem (jednym z czterech), zgodnie z zaleceniami.O godz. 8.10 wejścia od strony ul. św. Piotra zostaną zamknięte. Uczniowie rozpoczynający zajęcia od późniejszej godziny wchodzą do szkoły od podwórza.
2. Po wejściu do budynku szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce wodą z mydłem lub użyć środka do dezynfekcji rąk.
3. Na terenie szkoły w czasie trwania zajęć mogą przebywać jedynie uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi.
4. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi wchodzą do szkoły w maseczkach. Uczniowie mają obowiązek noszenia maseczek we wspólnych przestrzeniach szkoły w czasie przerw: korytarze, biblioteka szkolna. Po zajęciu miejsca w klasie maseczkę można zdjąć i odpowiednio zabezpieczyć.Wychowawcy klas w porozumieniu z rodzicami mogą zadecydować o zakupie zapasowych maseczek jednorazowego użytku na potrzeby klasy. Zużyte maseczki można wyrzucać tylko do wyznaczonych pojemników w szkole.
5. Uczniowie nie zmieniają miejsc w klasie i siedzą w ławce zawsze z tą samą osobą. W miarę możliwości i w czasie zajęć w mniejszych grupach (grupy językowe,fakultatywnei inne) zajmują osobne miejsca przy stolikach.
6. Uczniowie korzystają jedynie z własnych przyborów i podręczników, przynoszą też własne materiały dodatkowe, np. karty wzorów matematycznych i chemicznych (dostępne do wydrukowania na stronie CKE) oraz atlasy.
7. Za zgodą nauczyciela i tylko w celach edukacyjnych mogą korzystać z własnych telefonów komórkowych.
8. W każdym pomieszczeniu znajduje się płyn do dezynfekcji, z którego można skorzystać dodatkowo przed lekcją. W salach wyposażonych w umywalki dostępne jest również mydło.
9. Uczniowie odpowiadają z miejsca, na którym siedzą. Jeżeli podchodzą do tablicy lub do nauczyciela, zakładają maseczkę. W takiej sytuacji nauczyciel jest również zobowiązany do założenia maseczki.
10. Nauczyciel przed rozdaniem uczniom przygotowanych materiałów (kart pracy, sprawdzianów itp.) dezynfekuje ręce lub zakłada rękawiczki. Tę czynność powtarza, gdy odbiera je od uczniów.
11. Uczniowie korzystający z kredy, mazaków i przyrządów koniecznych do wykonania zadań na tablicy przed ich użyciem dezynfekują ręce lub trzymają je przez chusteczkę jednorazową.
12. Po opuszczeniu sali przez uczniów, jest ona wietrzona, a dyżurny przeciera płynem dezynfekującym blaty ławek. Wychowawcy wyznaczają dyżurnych, którzy spełniać będą swoje zadania w określonej sali lub na wskazanych zajęciach nie częściej niż raz dziennie.Przydział obowiązków odnotowany zostanie w dzienniku lekcyjnym.
13. Wejście uczniów kolejnej klasy do sali lekcyjnej następuje po zdezynfekowaniu ławek i opuszczeniu jej przez dyżurnego.
14. Na korytarzach szkolnych w czasie przerw obowiązuje ruch prawostronny i przemieszczanie się najbliższą klatką schodową.
15. Pierwszeństwo w drzwiach mają osoby wychodzące z sali lekcyjnej lub budynku.
16. Wychodzenie poza obręb budynku i podwórza jest dopuszczalne jedynie dla uczniów liceum na długiej przerwie i w uzasadnionych przypadkach.Po powrocie uczeń zobowiązany jest umyć ręce wodą z mydłem.
17. Należy pamiętać o zaopatrzeniu się w śniadanie i napoje, ponieważ na terenie szkoły nie mamożliwości ich zakupić. Nie są również dostępne dystrybutory wody.
18. Podczas przerw posiłki należy spożywać jedynie w klasach lub na otwartej przestrzeni, ponieważ na korytarzach szkolnych obowiązuje noszenie maseczek.

rozpoczęcie roku I III 1

Szanowni Rodzice uczniów naszej szkoły,

w związku z prowadzonymi przez Kuratorium Oświaty w Opolu działaniami informacyjnymi dotyczącymi Narodowego Programu Szczepień oraz informowaniem o wykonywaniu szczepień przeciwko COVID-19 dla uczniów lub szkolnych grup zorganizowanych, przesyłamy link do zaplanowanej na 22.06.2021 r. o godz. 17.00 konferencji online Opolskiego Kuratora Oświaty, z udziałem przedstawicieli Podmiotu leczniczego, adresowanej do RODZICÓW UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (w związku z włączeniem grupy nastolatków w wieku 12+ do programu szczepień) i ponadpodstawowych na temat programu szczepień nastolatków.

link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2I2ODFmMWItZTczOS00ZWZhLWExNjMtOWQ3OGMxYWU1MWVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2215c96fbb-a7d3-4d5f-9f38-67ccbedad6ba%22%2c%22Oid%22%3a%2247a4b337-f8d4-47d8-835c-b90c5d25d58c%22%7d

 

Jednocześnie informujemy, że od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych.

Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą realizowane według ustalonego harmonogramu, który obejmie także działania informacyjne w szkołach i placówkach. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia.

plakat do szczepień

POWRÓT DO SZKOŁY

12131516

16 maja odbył się etap wojewódzki 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Nasze reprezentantki: Aleksandra Hejduk, Agata Chudy, Julia Kamienik i Maria Gawłowska pokazały swoje umiejętności w Turnieju Recytatorskim, a  Julia Sobota i również Agata Chudy w Turnieju Teatrów Jednego Aktora. Jury oceniło wszystkie wystąpienia, a rekomendacje do eliminacji centralnych uzyskały: Julia Kamienik, Maria Gawłowska i Julia Sobota. To niebywały sukces młodych aktorek i ich  mentorki, Pani Lidii Rogowskiej, bo już sam udział w finale OKR sytuuje uczestniczki w gronie najlepszych wykonawców z całej Polski! Gratulujemy i życzymy im uzyskania tytułów laureatek oraz wielu wrażeń z udziału w prestiżowych wydarzeniach kulturalnych w Ostrołęce (Finał Turnieju Recytatorskiego) i Słupsku (Finał Turnieju Teatrów Jednego Aktora).

 171418

11

W ramach współpracy naszej szkoły z NDK i PWSZ w Nysie recytatorki: Agata Chudy, Aleksandra Hejduk, Julia Sobota, Julia Kamienik i Maria Gawłowska uczestniczyły 14 maja w spotkaniu z Janem Szurmiejem – aktorem, reżyserem, inscenizatorem i choreografem. Poznały tajniki warsztatu pracy aktora i obejrzały fragmenty spektakli  reżyserowane przez mistrza musicali. Z pewnością zdobytą wiedzę wykorzystają w pracy nad przygotowaniem własnych aktorskich wystąpień.

19 zd

11 maja 2021 r. w eliminacjach rejonowych 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

czołowe miejsca zdobyły reprezentantki Diecezjalnego Liceum Humanistycznego,

przygotowane przez Panią Lidię Rogowską.

W Turnieju Teatrów Jednego Aktora - I miejsce ex aequo zajęły Agata Chudy i Julia Sobota,

a w Turnieju Recytatorskim jury przyznało - II miejsce Aleksandrze Hejduk,

III miejsce ex aequo Agacie Chudy i Julii Kamienik oraz wyróżniło Marię Gawłowską.

Wszystkie  reprezentantki zakwalifikowały się do eliminacji wojewódzkich OKR w Opolu, które odbędą się 16 maja 2021 r.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 12 3

Reprezentantki Diecezjalnego Liceum Humanistycznego

w finale wojewódzkim

XXVIII Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej

„Nie traćmy pamięci”

znalazły się w gronie najlepszych recytatorek i uzyskały wysokie lokaty:

Agata Chudy – III nagrodę

Julia Kamienik – wyróżnienie 

 Gratulujemy i życzymy kolejnych artystycznych sukcesów!

 Uczennice do konkursu przygotowała Pani Lidia Rogowska

Organizatorem konkursu jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach

20200310 160550

Zmartwychwstay Pan niech uyczy 1

 

TELEGRAM WITECZNY1 1

 

Jest to projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego realizowany przy współpracy z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji wspierający nauczycieli w zdalnym nauczaniu.
Dzięki udziałowi w tym projekcje nasza szkoła – Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie otrzymała laptopy (36 szt.), monitor interaktywny (1 szt.) oraz kamerkę internetową (1 szt.) i słuchawki z mikrofonem (7 szt.)

Serdecznie dziękujemy Marszałkowi Województwa Opolskiego za wyposażenie naszych nauczycieli w sprzęt niezbędny do pracy zdalnej oraz doposażenie szkoły. Dzięki temu wsparciu technicznemu poprawi się jakość naszej pracy zdalnej.

lap2lap3

lap4lapki

 

Podkategorie