Szanowni Rodzice uczniów naszej szkoły,

w związku z prowadzonymi przez Kuratorium Oświaty w Opolu działaniami informacyjnymi dotyczącymi Narodowego Programu Szczepień oraz informowaniem o wykonywaniu szczepień przeciwko COVID-19 dla uczniów lub szkolnych grup zorganizowanych, przesyłamy link do zaplanowanej na 22.06.2021 r. o godz. 17.00 konferencji online Opolskiego Kuratora Oświaty, z udziałem przedstawicieli Podmiotu leczniczego, adresowanej do RODZICÓW UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (w związku z włączeniem grupy nastolatków w wieku 12+ do programu szczepień) i ponadpodstawowych na temat programu szczepień nastolatków.

link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2I2ODFmMWItZTczOS00ZWZhLWExNjMtOWQ3OGMxYWU1MWVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2215c96fbb-a7d3-4d5f-9f38-67ccbedad6ba%22%2c%22Oid%22%3a%2247a4b337-f8d4-47d8-835c-b90c5d25d58c%22%7d

 

Jednocześnie informujemy, że od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych.

Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą realizowane według ustalonego harmonogramu, który obejmie także działania informacyjne w szkołach i placówkach. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia.

plakat do szczepień

POWRÓT DO SZKOŁY

12131516

16 maja odbył się etap wojewódzki 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Nasze reprezentantki: Aleksandra Hejduk, Agata Chudy, Julia Kamienik i Maria Gawłowska pokazały swoje umiejętności w Turnieju Recytatorskim, a  Julia Sobota i również Agata Chudy w Turnieju Teatrów Jednego Aktora. Jury oceniło wszystkie wystąpienia, a rekomendacje do eliminacji centralnych uzyskały: Julia Kamienik, Maria Gawłowska i Julia Sobota. To niebywały sukces młodych aktorek i ich  mentorki, Pani Lidii Rogowskiej, bo już sam udział w finale OKR sytuuje uczestniczki w gronie najlepszych wykonawców z całej Polski! Gratulujemy i życzymy im uzyskania tytułów laureatek oraz wielu wrażeń z udziału w prestiżowych wydarzeniach kulturalnych w Ostrołęce (Finał Turnieju Recytatorskiego) i Słupsku (Finał Turnieju Teatrów Jednego Aktora).

 171418

11

W ramach współpracy naszej szkoły z NDK i PWSZ w Nysie recytatorki: Agata Chudy, Aleksandra Hejduk, Julia Sobota, Julia Kamienik i Maria Gawłowska uczestniczyły 14 maja w spotkaniu z Janem Szurmiejem – aktorem, reżyserem, inscenizatorem i choreografem. Poznały tajniki warsztatu pracy aktora i obejrzały fragmenty spektakli  reżyserowane przez mistrza musicali. Z pewnością zdobytą wiedzę wykorzystają w pracy nad przygotowaniem własnych aktorskich wystąpień.

19 zd

11 maja 2021 r. w eliminacjach rejonowych 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

czołowe miejsca zdobyły reprezentantki Diecezjalnego Liceum Humanistycznego,

przygotowane przez Panią Lidię Rogowską.

W Turnieju Teatrów Jednego Aktora - I miejsce ex aequo zajęły Agata Chudy i Julia Sobota,

a w Turnieju Recytatorskim jury przyznało - II miejsce Aleksandrze Hejduk,

III miejsce ex aequo Agacie Chudy i Julii Kamienik oraz wyróżniło Marię Gawłowską.

Wszystkie  reprezentantki zakwalifikowały się do eliminacji wojewódzkich OKR w Opolu, które odbędą się 16 maja 2021 r.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 12 3

Reprezentantki Diecezjalnego Liceum Humanistycznego

w finale wojewódzkim

XXVIII Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej

„Nie traćmy pamięci”

znalazły się w gronie najlepszych recytatorek i uzyskały wysokie lokaty:

Agata Chudy – III nagrodę

Julia Kamienik – wyróżnienie 

 Gratulujemy i życzymy kolejnych artystycznych sukcesów!

 Uczennice do konkursu przygotowała Pani Lidia Rogowska

Organizatorem konkursu jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach

20200310 160550

Zmartwychwstay Pan niech uyczy 1

 

TELEGRAM WITECZNY1 1

 

Jest to projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego realizowany przy współpracy z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji wspierający nauczycieli w zdalnym nauczaniu.
Dzięki udziałowi w tym projekcje nasza szkoła – Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie otrzymała laptopy (36 szt.), monitor interaktywny (1 szt.) oraz kamerkę internetową (1 szt.) i słuchawki z mikrofonem (7 szt.)

Serdecznie dziękujemy Marszałkowi Województwa Opolskiego za wyposażenie naszych nauczycieli w sprzęt niezbędny do pracy zdalnej oraz doposażenie szkoły. Dzięki temu wsparciu technicznemu poprawi się jakość naszej pracy zdalnej.

lap2lap3

lap4lapki

 

W sytuacji wzrostu zakażeń COVID – 19 i trwającego nadal stanu epidemii, w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23.10.2020 r. informujemy o sposobach funkcjonowania szkoły w dniach od 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r.

Nauka w liceum i w klasach IV–VIII szkoły podstawowej od 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r. odbywa się w systemie zdalnym zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

Wszystkie lekcje prowadzone są w formie wideolekcji na platformie Teams i trwają po 35 minut. Uczniowie są zobowiązania do punktualnego zgłaszania się na lekcje i uczestniczenia w lekcjach z włączonymi kamerami i głośnikami.

Zasady pracy w trybie zdalnym określa regulamin pracy zdalnej ustalony przez dyrektora szkoły i radę pedagogiczną, który zostanie opublikowany 26.10.2020 r. w e-dzienniku.

W trybie zdalnym realizowane są również zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej: nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia w ramach indywidualnego programu nauki, zajęcia rozwijające w klasie IV szkoły podstawowej oraz dodatkowe zajęcia w zakresie rozszerzonym z matematyki w klasie II i III liceum.

Nauka w klasach I – III szkoły podstawowej odbywa się w trybie stacjonarnym.

We wszystkich wspólnych przestrzeniach szkoły obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa oraz zachowywanie dystansu.

Przychodzenie osób trzecich do szkoły i przebywanie w wyznaczonych strefach dla Rodzica ograniczone jest do sytuacji koniecznych.

 

 

Nysa, 25.10.2020 r.                                                                                                                              Dyrektor Szkoły

 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 r. zawieszone zostają 
na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i wszystkich klas liceum.
Uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas liceum przechodzą na naukę zdalną.
Nowe zasady funkcjonowania szkoły wejdą w życie od soboty 24 października i będą obowiązywały
do niedzieli 8 listopada br.

Informacja o funkcjonowaniu Diecezjalnego Liceum HumanistycznegoInformacja o funkcjonowaniu Diecezjalnego Liceum Humanistycznegoi Diecezjalnej Szkoły Podstawowej w Nysie od 19.10.2020 r.

W związki z przejściem powiatu nyskiego w strefę czerwoną zagrożenia epidemicznego w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 16.10.2020 r. informujemy o sposobach funkcjonowania liceum i szkoły podstawowej od 19.10.2020 r. Nauka w liceum od 19.10.2020 r. odbywa się w systemie zdalnym zgodnie z obowiązującym planem zajęć. Wszystkie lekcje prowadzone są w formie wideo lekcji na platformie Teams i trwają po 35 minut. Uczniowie są zobowiązania do punktualnego zgłaszania się na lekcje i uczestniczenia w lekcjach z włączonymi kamerami. Zasady pracy w trybie zdalnym określa regulamin pracy zdalnej ustalony przez dyrektora szkoły po akceptacji rady pedagogicznej, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły. Z chwilą przejścia powiatu w strefę żółtą szkoła przejdzie na tryb pracy hybrydowy, co oznacza że, co najmniej 50% uczniów będzie realizowało zajęcia w szkole, a nie więcej niż 50% uczniów będzie się uczyć zdalnie. Uczniowie w naszym liceum będą naprzemienne, w cyklu tygodniowym realizować zajęcia w trybie zdalnym i stacjonarnym w następujących grupach:

 

Klasy

Liczba uczniów w trybie stacjonarnym

Liczba uczniów w trybie zdalnym

Grupa I

III LA, III LB, II LA, II LB, II B

98

56 + 2 ind

Grupa II

III LA, III LB, II U1, II U2, I U

94

60 + 2 ind

Nauka w szkole podstawowej od 19.10.2020 r. odbywa się w trybie stacjonarnym.W związku z funkcjonowaniem szkoły w strefie czerwonej zagrożenia epidemicznego zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły z dnia 26.08.2020 r. od poniedziałku tj. od 19.10.2020 r. wprowadzamy dodatkowe działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.Zajęcia dla uczniów klas VI, VII i VIII będą realizowane w jednej przydzielonej sali dla klasy, za wyjątkiem lekcji informatyki, techniki, muzyki, wychowania fizycznego oraz jednej z grup językowych, które muszą być realizowane w salach przedmiotowych.We wszystkich wspólnych przestrzeniach szkoły obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa oraz zachowywanie dystansu.Przychodzenie osób trzecich do szkoły i przebywanie w wyznaczonych strefach dla Rodzica ograniczone jest do sytuacji koniecznych.

Nysa, 18.10.2020 r.                                                                                                                                                           Dyrektor Szkoły

Podkategorie