Dane dotyczące rekrutacji i informacji o szkole znajdziesz tutaj - ZOBACZ WIECEJ

Uczniom rozpoczynającym naukę w klasie I szkoły podstawowej proponujemy następujący plan kształcenia

 

I ETAP EDUKACYJNY:

klasa 1

Edukacja wczesnoszkolna: polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, społeczna, muzyczna, plastyczna, techniczna, informatyczna -19 godzin,

Język obcy nowożytny – j. angielski - 4 godziny,

Wychowanie fizyczne - 3 godziny,

Gimnastyka korekcyjna - 1 godzina,

Religia - 2 godziny,

Razem zajęć obowiązkowych - 29 godzin,

Oprócz zajęć obowiązkowych proponujemy 5 godzin zajęć rozwijających,

Razem 34 godziny zajęć obowiązkowych i dodatkowych.

 dooferty1

klasy 2  i  3

Edukacja wczesnoszkolna: polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, społeczna, muzyczna, plastyczna, techniczna, informatyczna -19 godzin,

Język obcy nowożytny – j. angielski – 4 godziny,

Wychowanie fizyczne – 3 godziny,

Gimnastyka korekcyjna – 1 godzina,

Religia – 2 godziny,

Razem zajęć obowiązkowych – 29 godzin,

Oprócz zajęć obowiązkowych proponujemy 5 godzin zajęć rozwijających,

Razem 34 godziny zajęć obowiązkowych i dodatkowych.

ZAPEWNIAMY:

 • bezpieczeństwo dziecka na terenie szkoły (monitorowane wejście);
 • przyjazne otoczenie i życzliwą atmosferę (nauka i zabawa w nowych, kolorowych klasach pod troskliwą opieką);
 • wsparcie rodziców w wychowaniu do uniwersalnych wartości chrześcijańskich;
 • zwiększoną liczbę godzin dydaktycznych (102 godziny w cyklu kształcenia I – III, ramowy plan nauczania MEiN – 69);
 • edukację prowadzoną przez nauczycieli z doświadczeniem i pasją;
 • rozszerzone kształcenie w zakresie języków obcych:
 • 4 godziny tygodniowo języka angielskiego w klasach I – III;
 • 4 lub 5 godzin tygodniowo języka angielskiego od klasy IV;
 • 2 godziny drugiego języka obcego od klasy IV (j. niemiecki);
 • szeroką ofertę zajęć rozwijających talenty i zainteresowania: zajęcia muzyczno-rytmiczne, teatralne, plastyczne, literackie, matematyczno-logiczne, sportowe na sali gimnastycznej;
 • wycieczki edukacyjne i zajęcia w terenie;
 • dbałość o rozwój fizyczny i zdrowie dziecka;
 • możliwość zjedzenia obiadu w szkole;
 • opiekę w świetlicy w godzinach 7.00 – 8.00 i 13.30 – 16.00 (a jeśli zajdzie taka potrzeba to dłużej)

 

 do oferty2

Warunki przyjęcia:

 • złożenie w sekretariacie karty zgłoszenia dziecka do szkoły do 24.05.2024 r.(formularz elektroniczny dostępny na stronie www.rekrutacjadiec.pl);
 • rozmowa kandydata i jego rodziców z księdzem dyrektorem: 03-07.06.2024 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji 11.06.2024 r., godz. 13.00

 

Wymagane dokumenty:

 • karta zgłoszenia dziecka do klasy I (formularz elektroniczny dostępny na stronie www.rekrutacjadiec.pl);
 • informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej;
 • trzy zdjęcia legitymacyjne;
 • bilans zdrowia sześciolatka (do 30.06.2024 r.)

II ETAP EDUKACYJNY:

klasa 4

religia - 2 godziny,  j. polski - 5 godzin,  j. obcy nowożytny - j.angielski - 4 lub 5 godzin, drugi język obcy nowożytny – j. niemiecki - 2 godziny, muzyka - 1 godzina, plastyka - 1godzina, historia - 1godzina, przyroda - 2 godziny, matematyka - 4 godziny, informatyka - 1 godzina, technika - 1 godzina, wychowanie fizyczne - 4 godziny, zajęcia z wychowawcą - 1godzina, wychowanie do życia w rodzinie - 14 godzin na rok.

klasa 5

religia - 2 godziny,  j. polski - 5 godzin,  j. obcy nowożytny - j.angielski - 4 lub 5 godzin, drugi język obcy nowożytny – j. niemiecki - 2 godziny, muzyka - 1 godzina, plastyka - 1godzina, historia - 2 godziny, geografia - 1 godzina, biologia - 1 godzina, matematyka - 4 godziny, informatyka - 1 godzina, technika - 1 godzina, wychowanie fizyczne - 4 godziny, zajęcia z wychowawcą - 1godzina, wychowanie do życia w rodzinie - 14 godzin na rok.

 klasa 6

religia - 2 godziny,  j. polski - 5 godzin,  j. obcy nowożytny - j.angielski - 4 lub 5 godzin, drugi język obcy nowożytny – j. niemiecki - 2 godziny, muzyka - 1 godzina, plastyka - 1godzina, historia - 2 godziny, geografia - 1 godzina, biologia - 1 godzina, matematyka - 4 godziny, informatyka - 1 godzina, technika - 1 godzina, wychowanie fizyczne - 4 godziny, zajęcia z wychowawcą - 1godzina, wychowanie do życia w rodzinie - 14 godzin na rok.

 klasa 7

religia - 2 godziny, j. polski - 6 godzin, j. obcy nowożytny - j.angielski - 5 godzin, drugi język obcy nowożytny – j. niemiecki - 2 godziny, muzyka - 1 godzina, plastyka - 1godzina, historia - 2 godziny, geografia - 2 godziny, biologia - 2 godziny, chemia - 2 godziny, fizyka - 2 godziny, matematyka - 4 godziny, informatyka - 1 godzina, wychowanie fizyczne - 4 godziny, zajęcia z wychowawcą - 1 godzina, doradztwo zawodowe - 10 godzin na rok, wychowanie do życia w rodzinie - 14 godzin na rok.

 klasa 8

religia - 2 godziny,  j. polski - 6 godzin,  j. obcy nowożytny - j.angielski - 5 godzin, drugi język obcy nowożytny – j. niemiecki - 2 godziny, historia - 2 godziny, wiedza o społeczeństwie - 2 godziny, geografia - 1 godzina, biologia - 1 godzina, chemia - 2 godziny, fizyka - 2 godziny, matematyka - 5 godzin, informatyka - 1 godzina, wychowanie fizyczne - 4 godziny, edukacja dla bezpieczeństwa - 1 godzina, zajęcia z wychowawcą - 1 godzina, doradztwo zawodowe - 10 godzin na rok, wychowanie do życia w rodzinie - 14 godzin na rok.

 

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE JĘZYKÓW OBCYCH:

Pierwszy język obcy – język angielski w wymiarze 4 godz./tyg.:

 • kontynuacja nauki w grupie o poziomie zaawansowania dostosowanym do poziomu umiejętności ucznia ustalonym na podstawie testu kwalifikacyjnego (pisemnego i ustnego);

Drugi język obcy – język niemiecki w wymiarze 2 godz./tyg.

 • przydział do grupy w zakresie drugiego języka obcego jest uzależniony od kwalifikacji do grupy języka angielskiego oraz miejsca uzyskanego przez ucznia na liście rankingowej.

Ostateczną decyzję dotyczącą kwalifikacji do grup językowych podejmuje dyrektor szkoły.

Dodatkowa oferta edukacyjna:

 • Zajęcia pozalekcyjne:
  • koła przedmiotowe,
  • koła artystyczne:
   • teatralno-recytatorskie,
   • plastyczne,
   • muzyczne,
  • zajęcia sportowe:
   • koło taneczne,
   • koła sportowe,
   • sobotnie zajęcia fakultatywne.
 • Indywidualny tok nauki (program nauki) dla uczniów zdolnych.
 • Zindywidualizowane kształcenie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
 • Wycieczki edukacyjne (kulturalne, krajoznawcze, rekreacyjne).