A323 lutego klasa pierwsza naszej szkoły podstawowej zakończyła klasowy projekt ,,Abecadło”.  Na hasło KONIEC, dzieci zareagowały szczerym ,,… Już? Dlaczego tak szybko?….Nieeee! 
Podczas planowania każdej pracy, dzieci chętnie dzieliły się swoimi pomysłami, opowiadały o tym, czego chciałyby się jeszcze dodatkowo dowiedzieć, spontanicznie i bardzo chętnie porównywały nasze działania z kartą celów i czekały na kolejne zajęcia.
To ciekawość dała dzieciom napęd do działania i pokonywania trudności. Jeśli uczniowie wiedzą, czego i po co będą się uczyć, to stają się świadomymi uczestnikami swojego procesu uczenia się.
Co dokładnie robiliśmy?
• Odkrywaliśmy alfabet poprzez różne gry: państwa – miasta, bingo, alfabetyczne ringo i gra planszowa ,,Alfabetyczny wąż”. Każdy uczeń w ramach zadania domowego nauczył się alfabetu i wygłosił go przed całą klasą. Tworzyliśmy klasową planszę, która ozdabia nasz kącik czytelniczy. Układaliśmy alfabet z chrupek (co było bardzo smakowitym zadaniem). Bawiliśmy się literkami ustawiając się grupami w wybrany kształt. Czytaliśmy wiersz Juliana Tuwima ,,Abecadło”, a następnie dzieci w grupach tworzyły inne śmieszne historie dla kolejnych liter. Nagraliśmy piosenkę ,,Alfabetyczny rap”. Rysowaliśmy w paincie świat liter z alfabetu.
• Uczyliśmy się rozróżniania głoski od litery, samogłoski od spółgłoski, tworzenia liczby mnogiej od liczby pojedynczej. To trudne zagadnienie ułatwiły nam gry na wordwall oraz gry ruchowe i dyktando biegane.
• Ponieważ podczas realizacji tego projektu dzieci uczyły się na pamięć alfabetu, to rozmawialiśmy o tym, jak skutecznie się uczyć, w jaki sposób lepiej zapamiętywać. Dzieci w parach, na podstawie naszych rozmów stworzyły mapę myśli.
• Podczas gry terenowej, dzieci zbierały informacje na temat mózgu.
• Na koniec sprawdzaliśmy, czego się nauczyliśmy przez cały czas trwania projektu. Graliśmy w Familiadę, rozwiązywaliśmy zadania na tablicy interaktywnej, a później dzieci wypełniły karty samooceny.
Podczas realizacji projektu, każdy miał możliwość kształtowania najważniejszych kompetencji, o które zabiega dziś niemal każdy pracodawca.
❤ Kreatywność ❤ Współpraca ❤ Rozwiązywanie problemów ❤ Odpowiedzialność ❤ Umiejętności logicznego myślenia ❤ Empatia ❤ Szacunek
A1A2A4