Diecezjalne Liceum Humanistyczne zostało Liderem Województwa Opolskiego Rankingu IT-Szkoła NASK oceniającego pracę uczniów w ubiegłym 2018/2019 roku szkolnym.

W naszej szkole rozpoczęliśmy realizację projektu Erasmus +. Jego koorydynatorem jest p. Magdalena Gromuł. 

Autor i organizator projektu: nauczyciel języka niemieckiego Dariusz Pięch.

Program mający na celu znalezienie i wydobycie indywidualnych zdolności i predyspozycji każdego ucznia oraz wykorzystanie ich dla jego lepszego rozwoju.

 

Teatr odgrywa ogromną rolę w życiu człowieka – kształtuje jego osobowość, rozwija umiejętność twórczej ekspresji i wpływa na kształtowanie intelektu, zatem edukacja teatralna stała się jedną z ważniejszych form pracy z młodzieżą w naszej szkole.