W Diecezjalnej Szkole Podstawowej w Nysie działają następujące koła sportowe:

1. Koło Sportowe - nauczyciel prowadzący - Adam Wrona,

2. Koło Strzeleckie - nauczyciel prowadzący - Jerzy Kiełb,

3 Koło Szachowe - nauczyciel prowadzący - Konrad Szcześniak

W Diecezjalnym Liceum Humanistycznym w Nysiedziałają następujące koła sportowe:

1. Koło Sportowe - nauczyciel prowadzący - Adam Wrona,

2. Koło Strzeleckie - nauczyciel prowadzący - Jerzy Kiełb,

3 Koło Szachowe - nauczyciel prowadzący - Konrad Szcześniak