Program mający na celu znalezienie i wydobycie indywidualnych zdolności i predyspozycji każdego ucznia oraz wykorzystanie ich dla jego lepszego rozwoju.

 

 ulotka rozwijamy